Uw adviseur

Uw hoofdadviseur is ing. M.J.A.W. (Mark) Konings (openbaar profiel Linked-In). Hij is afgestudeerd aan de Avans Hogeschool (destijds: Hogeschool van 's-Hertogenbosch). Daarna zijn diverse vakrelevante studies gevolgd op onder meer het gebied van constructies (Allround constructeur) en energie (gecertificeerd EPA-adviseur).

Mark heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen van constructies alsmede in het controleren van constructieve stukken bij gemeenten. Ook op het gebied van vergunningverlening en projectbegeleiding is zowel aan de aanvragerszijde als aan de gemeentezijde jarenlang ervaring opgedaan.
Op het actuele Linked-In-profiel vindt u naast relevante opleidingen, verrichte werkzaamheden en voormalige opdrachtgevers ook aanbevelingen van specialisten op hun vakgebied over de samenwerking met Mark.

"Persoonlijk contact is de meerwaarde"

Mijn drijfveer
Foto Mark KoningsAls eigenaar van KUBURO ken ik het bedrijf uiteraard als geen ander. De persoonlijke aanpak en de betrokkenheid bij de klanten zorgen voor langlopende relaties met die klanten. Bij KUBURO is er een open manier van communiceren. Ontwikkeling, afwisseling en adviseren van mensen zijn de kernzaken waar ik naar zoek. Alle drie van deze zaken komen terug in het werken bij KUBURO. Daarnaast vind ik het bijzonder prettig een oplossing te kunnen zijn/ vinden voor het probleem van een klant en daarnaast nog verbeteringen door te kunnen voeren waar vaak niet eens aan gedacht is. Zodra mijn project is afgerond wil ik er voor gezorgd hebben dat men méér dan tevreden is.

De meerwaarde van KUBURO
KUBURO is geen rapporten-generator. Persoonlijk contact is de meerwaarde. Persoonlijke aandacht voor de klanten en persoonlijk contact met eventuele overige adviseurs en overheid. Dat is het grootste verschil met andere adviesbureaus. KUBURO kent haar klanten en de klanten kennen KUBURO. Vaak heb ik nog contact met de klant jaren nadat de opdracht is afgerond. KUBURO denkt echt met je mee.

De advisering
Wij geloven dat het beter is te specialiseren dan te generaliseren. Alleen in dat geval krijgt het vakgebied de aandacht die nodig is om tot een werkelijk goed advies te komen. KUBURO adviseert om die reden alleen in de drie disciplines waarin wij gespecialiseerd zijn.

KUBURO is gespecialiseerd in drie disciplines, namelijk:
> (bouw)constructie
> projectbegeleiding
> energieadvies
Voor elk ander denkbaar bouwadvies verwijzen wij u naar Bouwadvies Nederland.

De waarden
Bij KUBURO staat de klant centraal. Wij hebben een ouderwetse 'de klant is koning'-mentaliteit, maar dan met een moderne toepassing. Dit komt tot uiting in onze werkwijze. Bij klanten wordt in een persoonlijk gesprek de initiële vraag uitgekristalliseerd totdat voor beide partijen duidelijk is wat de onderliggende vraag en het antwoord daarop is.

KUBURO; een betrokken, gemotiveerd en professioneel bureau.

Detachering

KUBURO / Kinran Consultancy bv
De adviseurs van KUBURO zijn enkel voor detachering beschikbaar via Kinran Consultancy bv. Waarom? Omdat Kinran Consultancy bv een heldere visie heeft op dienstverlening. Hun klantrelatie wordt gekenmerkt door openheid, integriteit en een persoonlijke benadering. Geen korte termijnrelatie maar een duurzame band met hun opdrachtgevers. Met als streven maximale impact en blijvend resultaat. Ze hechten daarom veel waarde aan transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid: transparantie in prijs, duidelijkheid in hun werkwijze en betrouwbaarheid in de manier waarop ze met hun klanten omgaan. En dat zijn nu nét de normen en waarden die KUBURO als haar DNA kent. Vandaar dat wij ons voor detachering aan Kinran Consultancy bv hebben verbonden.

Een team gepassioneerde adviseurs
De mensen van Kinran Consultancy bv hebben een juridische, bouwkundige, planologische, bestuurlijke en beleidsmatige achtergrond op hbo- of academisch niveau. Ze hebben een brede horizon en zijn vakinhoudelijk sterk. Wat ze allen typeert is inlevingsvermogen en tact. Ze hebben een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. In hun werkwijze willen ze zaken goed doorgronden. Hoe ze dat doen? Door altijd te zoeken naar de vraag achter de vraag. Dat is hun meerwaarde.

Maak hier kennis met de mensen en het bedrijf dat meerwaarde biedt.

Specialismen

Wij geloven dat het beter is te specialiseren dan te generaliseren. Alleen in dat geval krijgt het vakgebied de aandacht die nodig is om tot een werkelijk goed advies te komen. KUBURO adviseert om die reden alleen in de drie disciplines waarin wij gespecialiseerd zijn.
Voor elk ander denkbaar bouwadvies verwijzen wij u naar Bouwadvies Nederland.

KUBURO is gespecialiseerd in drie disciplines, namelijk:
> (bouw)constructie
> projectbegeleiding
> energieadvies

Constructie
Onder de noemer 'constructie' verstaan wij:
> het maken van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen
> optreden als hoofdconstructeur (onder meer: controle van statische berekeningen derden)
> het geven van een second opnion (bijv. controle statische berekeningen van collega constructeurs)

Projectbegeleiding
Onder de noemer 'projectbegeleiding' verstaan wij de volgende advisering:
> bouwbesluittoetsing
> bouwtoezicht
> indiening vergunningaanvraag (optreden als gemachtigde)
> indieningstrategie bepalen vergunningaanvraag
> proces- en termijnbewaking
> projectbegeleiding
> quickscan Bouwbesluit
> quickscan ontvankelijkheid
> vergunningplan
> vooroverleg met bevoegd gezag

Energieadvies
Onder de noemer 'energieadvies' verstaan wij de volgende advisering:
> opstellen van een EPC-berekening
> afgeven energielabel (bestaande bouw)
> afgeven energielabel (nieuwbouw)
> opstellen maatwerkadvies energie (incl. energielabel)

Wilt u vrijblijvend advies over een van deze onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op!

Meer artikelen...